Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden 

Over ons

De geschiedenis van Het Lot gaat terug tot 1878 . In dat jaar werd de Vereniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederland en zijne Koloniën opgericht. Voordien fungeerde een afdeling Nederland der Internationale Vereniging tot Verbetering van het lot der Blinden.

De Vereniging had vele lokale afdelingen; Amsterdam. Arnhem, Groningen en andere steden.
Als gevolg van het ontbreken van leden werd in februari 1988 de vereniging omgezet in de Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden.

De doelstelling van de stichting is, art 3 van de statuten.
1. De stichting heeft tot doel de verbetering van het lot der visueel gehandicapten, zowel dat van kinderen als van volwassenen, onverschillig van welke gezindte, alles in de ruimste zin des woords.
2. Om de doelstelling te realiseren, zal gestreefd worden naar samenwerking met alle daarvoor in aanmerking komende instituten en instellingen.

Bestuursleden:

S.J. Vegter, voorzitter
E.G.C. van den Broek, secretaris
J.J. Swart, penningmeester
J.A. Welling
A.F.J.A. van der Sommen

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactformulier