Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden 

Projecten

De projecten die het Lot ondersteunt kunnen in vier categorieën worden onderscheiden. In alle gevallen geldt dat financiële bijdrage een aanvulling is.

Individuele personen met een visuele beperking.

Het betreft individuele aanvragen van personen die als gevolg van hun visuele beperking in moeilijke omstandigheden zijn terecht gekomen en die geen gebruik kunnen maken van reguliere regelingen.

Gezamenlijke activiteiten van mensen met een visuele beperkingen.

Deze activiteiten kunnen soms extra begeleidingskosten met zich meebrengen die door
betrokkenen niet altijd zelf kunnen worden gedragen.

Ontwikkelingslanden en Oost- Europa.

Projecten die de ondersteuning aan mensen met een visuele beperking in ontwikkelingslanden
beogen. Het gaat daarbij om onderwijs en revalidatie gericht op volwaardige deelname aan de
samenleving.

Wetenschappelijk onderzoek.

Dit onderzoek kan gericht zijn op voorkoming van visuele beperkingen dan wel het ontwikkelen van nieuwe behandel- en trainingstechnieken.

Aanvragen kunnen gericht worden aan de secretaris, mail@hetlot.eu

Voor grotere projecten kan gebruik gemaakt worden van de formulieren (te vinden in het menu)