Stichting tot verbetering van het Lot der Blinden 

ANBI status

Stichting tot Verbetering van het Lot der Blinden heeft de ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

RSIN-nummer is 807753117 ( gelijk aan het fiscaal nummer).
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer.

Dit betekent dat een gift fiscaal aftrekbaar is. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling naar keuze.

Contactformulier