http://www.ispeech.org
De projecten die het Lot ondersteunt kunnen in vier categorieƫn worden onderscheiden. In alle gevallen geldt dat financiƫle bijdrage een aanvulling is.

1.Individuele personen met een visuele beperking.

Het betreft individuele aanvragen van personen die als gevolg van hun visuele beperking in
moeilijke omstandigheden zijn terecht gekomen en die geen gebruik kunnen maken van reguliere
regelingen.

2.Gezamenlijke activiteiten van mensen met een visuele beperkingen.

Deze activiteiten kunnen soms extra begeleidingskosten met zich meebrengen die door
betrokkenen niet altijd zelf kunnen worden gedragen.

3.Ontwikkelingslanden en Oost- Europa.

Projecten die de ondersteuning aan mensen met een visuele beperking in ontwikkelingslanden
beogen. Het gaat daarbij om onderwijs en revalidatie gericht op volwaardige deelname aan de
samenleving.

4. Wetenschappelijk onderzoek.

Dit onderzoek kan gericht zijn op voorkoming van visuele beperkingen dan wel het ontwikkelen
van nieuwe behandel- en trainingstechnieken.

Aanvragen kunnen gericht worden aan de secretaris, Wellingja@yahoo.com

Voor grotere projecten kan gebruik gemaakt worden van onderstaand formulier.